Chu kỳ rụng gạc của hươu nai

Chu kỳ rụng sừng tự nhiên để mọc sừng mới của hươu, nai, hoẵng, hươu sao...

NGÔ THỊ BÍNH 20/11/2019
Chu kỳ rụng sừng tự nhiên để mọc sừng mới của hươu,Nai,hoẵng , hươu sao ... hàng năm là: 1:Gạc Nai đỏ của những con đã rụng gac nhiều năm (hay gọi cách dễ hiểu là từ trung niên trở đi :laughing:) sẻ rụng vào đầu và giữa tháng 2 dương lịch tới giữa tháng 3 hàng năm , về phần những con Nai mới trưở...