Chu kỳ rụng sừng tự nhiên để mọc sừng mới của hươu, nai, hoẵng, hươu sao...

NGÔ THỊ BÍNH 20/11/2019

Chu kỳ rụng sừng tự nhiên để mọc sừng mới của hươu,Nai,hoẵng , hươu sao ... hàng năm là:
1:Gạc Nai đỏ của những con đã rụng gac nhiều năm (hay gọi cách dễ hiểu là từ trung niên trở đi :laughing:) sẻ rụng vào đầu và giữa tháng 2 dương lịch tới giữa tháng 3 hàng năm , về phần những con Nai mới trưởng thành sẻ rụng sừng muộn hơn 1 chút là khoảng trung tuần tháng 4 đến cuối tháng 4 dương lịch , loại gạc Nai đỏ này có cân nặng trung bình từ 3 kg đến 12 kg /1 cặp (gạc Nai mọc năm đầu tiên mới trưởng thành sẻ chỉ có 1 nhánh khoảng 200/300 gram dài 15-25cm và những năm sau sẻ dài to và nhiều nhánh hơn !
2: Còn về hươu hoang ( loại lá hay gọi là Nai lá ) sẻ rụng sừng hàng năm vào cuối tháng 4 đến hết tháng 5 dương lịch , năm đầu tiên cũng chỉ mọc mỗi bên một nhánh ngắn khoảng 10 cm nặng ~ 100/200 gram , những năm sau sẻ to hơn và hình thành sừng dẹt(lá) cân nặng trung bình mỗi cặp 1,5 kg ~ 4 kg/1 cặp
3: sừng hươu sao (nguồn gốc từ nhật bản mang sang châu Âu  nhân giống để nuôi ) sừng nhỏ mỗi bên cũng chỉ có 3 đến 5 chi mỗi bên , rụng hàng năm cũng vào khoảng tháng 5 dương lịch mỗi cặp sừng cũng chỉ nặng khoảng 200 gram đến dưới 1 kg !
4: sừng con hoẵng thường rụng vào tháng 11 dương lịch hàng năm , cân nặng chỉ khoảng 50/70/100 gram /1 cặp